หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ในการประชุมการนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
ในการประชุมการนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-31 15:38:51

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสามพร้าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ นำทีมนักศึกษา ซึ่งเป็นผลิตผลจากโครงการวิศวกรสังคม ได้แก่ นายธันยบูรณ์ คำศิริ, นางสาววรรณรดา ครองยุติ,  นายพีรวัฒน์  ตุ้ยแป้ ซ้อมนำเสนอ “การผจญภัยบ้านเชียง” ในการประชุมการนำเสนอข้อมูลเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม (ผ่านระบบออนไลน์) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย รองอธิการบดี และคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอให้กับน้อง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการนำเสนอ ต่อ ฯพณฯท่าน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

องคมนตรี ต่อไป


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้ม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ