ติดต่อเรา


แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดต่อ :

โทรศัพท์ 042-129-556


สถานที่ตั้ง : 707 หมู่ที่ 3 บ้านหนองบุ ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี-สามพร้าว

             ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000


Facebook ศูนย์ฯจังหวัดอุดร :

          * มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

          * https://www.facebook.com/ssruudonthani

Facebook สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ :

          * Tourism & Hospitality Suan Sunandha Udon

          * https://www.facebook.com/Tourism-Hospitality-Suan-Sunandha-Udon-1451958121789455

Facebook สาขาการจัดการโลจิสติกส์

          * CLS SSRU at UDON

          * https://www.facebook.com/CLS-SSRU-at-UDON-224559234560019

Facebook สาขารัฐศาสตร์

          * สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

          * https://www.facebook.com/PsSSRUUdon