หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-30 14:10:41

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ✨

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการค้า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงที่ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน