Home > News > News > Wreath laying ceremony on the anniversary of his death His Majesty King Chulalongkorn (Piya Maharat Day) for the year 2023
Wreath laying ceremony on the anniversary of his death His Majesty King Chulalongkorn (Piya Maharat Day) for the year 2023

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-30 14:10:41

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ✨

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์อรรณพ ต.ศรีวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการค้า เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงที่ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีอาจเป็นรูปภาพของ 3 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน