หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > งานนิทรรศการ "เรียนอย่างไร ให้ได้โล่"
งานนิทรรศการ "เรียนอย่างไร ให้ได้โล่"

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-07-20 21:44:30

งานนิทรรศการ "เรียนอย่างไร ให้ได้โล่"


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี จัดงานนิทรรศการ "เรียนอย่างไร ให้ได้โล่" โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ แสดงการผลงานของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา พร้อมทั้งมีให้ความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิต และการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมาย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556