Home > News > Admission news for the academic year 2022 > เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-10-30 15:46:00

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) 


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login


ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >> ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.pdf