หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู
ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 11:28:38

ประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู

 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาลหนองบัวลําภู อย่างยั่งยืน 
โดยร่วมมือกับ นายอธิวัฒน์ นาวิศิษฎ์กร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู