หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี
ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:07:28

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดรธานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำโดย ท่านอำนาจ ผการัตน์ รองประธานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานีฯ พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี