Home > News > News > join the meeting to discuss to set guidelines to promote products in Udon Thani province
join the meeting to discuss to set guidelines to promote products in Udon Thani province

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:07:28

สวนสุนันทา ศูนย์ฯอุดรธานี ร่วมกับ บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 13 มกราคม 2565 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมหารือ เพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำโดย ท่านอำนาจ ผการัตน์ รองประธานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานีฯ พร้อมด้วย ดร.ภาคภูมิ ปุผมาศ และคณะกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคีอุดรธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี