หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:25:27

ส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

27 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และบุคลกร ร่วมตักบาตรและได้นำกระเช้าส่งมอบความสุขสวัสดีปีใหม่ขอพรจากผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ณ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา