หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศึกษาดูงานแปลงปลูกของวิสาหกิจชุมชนวรดิถี และคลินิกเวชกรรม ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
ศึกษาดูงานแปลงปลูกของวิสาหกิจชุมชนวรดิถี และคลินิกเวชกรรม ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-30 09:33:24

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมศึกษาดูงานแปลงปลูกของวิสาหกิจชุมชนวรดิถี และคลินิกเวชกรรม ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556