Home > News > News > Study tour of the plantation work of the Woradithi Community Enterprise and medical clinic with the Association of Researchers of Thailand
Study tour of the plantation work of the Woradithi Community Enterprise and medical clinic with the Association of Researchers of Thailand

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-30 09:33:24

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ร่วมศึกษาดูงานแปลงปลูกของวิสาหกิจชุมชนวรดิถี และคลินิกเวชกรรม ร่วมกับสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556