หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าแนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
เข้าแนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 15:22:01

วันที่ 19 มกราคม 2565 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำโดย อาจารย์ธนดล อามาตพล หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ธีรารัตน์ อำนาจเจริญ อาจารย์ประจำสาขา เข้าแนะแนวให้ความรู้แนวทางการศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ณ วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี