หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม
ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 13:27:22

ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม ของมหาวิทยาลัย

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานในการประชุม ปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม ของมหาวิทยาลัย โดยมี รองผู้อำนวยการหัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้าสาขาทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์  สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ สาขารัฐศาสตร์ สาขาการจัดการการค้า เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาปรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายปรับแผนพลิกโฉม