หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:57:41

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการผู้จัดการเทเลวิซอุดรธานี

นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสุวิจักขณ์ ลีประเสริฐภร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู