Home > News > News > Handing out Happy New Year baskets to qualified persons and heads of government agencies in Nong Bua Lamphu Province
Handing out Happy New Year baskets to qualified persons and heads of government agencies in Nong Bua Lamphu Province

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:57:41

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบด้วย

นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการผู้จัดการเทเลวิซอุดรธานี

นายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

นายสุวิจักขณ์ ลีประเสริฐภร นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู