หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงค
ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงค

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:50:32

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ร่วมสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงคล