Home > News > News > Executives, faculty and staff join to pay homage to the sacred On the occasion of New Year's Day 2022 for the siri Mongkhon
Executives, faculty and staff join to pay homage to the sacred On the occasion of New Year's Day 2022 for the siri Mongkhon

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:50:32

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ร่วมสักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ปี 2565 เพื่อความเป็นศิริมงคล