หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมสาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:53:54

ประชุม สาขาวิชการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของสาขาในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

Website : https://udon.ssru.ac.th/

FB : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

Tel.042-129556