หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารในจังหวัดอุดรธานี
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารในจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:40:17

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี