Home > News > News > handing out baskets for the new year and asking for blessings from the executives in Udon Thani
handing out baskets for the new year and asking for blessings from the executives in Udon Thani

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-29 14:40:17

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารในจังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์  อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี และผู้บริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และขอพรจากผู้บริหารในจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย

นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายวันชัย  จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

นายสุชัมบดี ขาวขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี