หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมการกำหนดทิศทาง และมอบหมายงาน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
วันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2022-03-29 11:57:31
ร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญทักษิณานุปทาน ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:50:01
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัท ...
2022-03-29 11:46:46
สาขารัฐศาสตร์​ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง​ ระบบปกติ
#TCAS65 รอบที่1 Portfolio#สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ระบบปกติ  รับจำนวนจำกัด  ...
2021-11-13 20:30:53
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ในระดับ ปริญญาตรี มหา ...
2021-11-13 20:27:09
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2022-03-29 11:43:43
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี
เปิดรับสมัครนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี #Dek65สาขาการจัดการโลจิสติกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ ...
2021-11-05 15:46:13
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 ...
2021-11-04 16:33:45
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-11-04 13:40:01
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
Tcas'65 รอบ 1 (Portfolio) เริ่ม 1 ตุลาคม - 2564 - 7 มกราคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2022-03-29 11:40:01
ข่าวย้อนหลัง