หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เข้าร่วมโครงการสัมมนา "บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน"
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย ขัวลำธาร อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ ร่วมงานในคณะวิทยากรสม ...
2023-03-13 15:03:32
ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรวั ...
2023-03-13 14:57:27
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
พิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตร ...
2023-03-13 14:53:03
แนวทางการปฏิบัติตนในการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการจริงให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการค้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้นายสุพัฒ ...
2023-03-01 15:44:15
ประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับมอบนโยบายการดำเนินงานในการจัดทำการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุ ...
2023-03-01 15:30:22
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี นำเสนอผลการวิจัยนวัตกรรมการจัดการ
ขอเป็นกำลังใจกับนักศึกษาคนเก่ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  นางสาวรุ่งราวรรณ์ พุทธโค นางสาวปนัดดา ...
2023-03-01 15:18:36
วิทยากรฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล
อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และอาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง อาจารย์ประจำสาขาว ...
2023-03-01 12:04:45
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ศรีนันทสุวัฒน์ และ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ขอแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร ศรีนันทสุวัฒน์ และ นางสาวดิษณีญา พรวิเศษสิริสกุล นักศึกษาศูนย์การศึกษา ...
2023-02-28 15:23:42
วางแผนพร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการเปิดรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศ ...
2023-02-28 15:13:07
ข่าวย้อนหลัง