หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในรูปแบบ ออนไซต์และออนไลน์
วันนี้ เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ ...
2024-04-04 13:44:53
เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
ช่วงเช้าวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหา ...
2024-04-04 13:41:21
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหว ...
2024-04-04 13:37:37
ตัวแทนรับมอบของที่ระลึก จากบริษัทรักจังทัวร์ แอนทราเวล
วันนี้ช่วงบ่าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธ ...
2023-12-07 14:49:20
ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ แดงชาตรี นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผ่านเข้ารอบสอง (10 คนสุดท้าย) ในการประกวด ขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยขวัญใจชาวอุดรธานี ประจำปี 2566
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ  นายศุภณัฐ แดงชาตรี น ...
2023-12-07 14:45:26
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์นำเสนอบทความวิจัยผ่านระบบออนไลน์ นางสาวกฤษณา โสตะศิริ และ น ...
2023-12-07 14:42:27
ร่วมประชุมบุคลากร เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผ่านระบบออนไลน์
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธา ...
2023-12-07 14:38:34
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์แบะการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-11-17 10:13:44
ข่าวปัจจุบัน