หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

12สิงหาคม2564
...
2021-08-19 16:37:54
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 64 เข้าร่วมกิจกรรมการป ...
2021-08-19 14:38:06
ร่วมส่งแรงเชียงเเรงใจให้กับ นางสาวปณินดา เงินแก้ว น้องชาร์ล็อต
ร่วมส่งแรงเชียงเเรงใจให้กับนางสาวปณินดา เงินแก้ว น้องชาร์ล็อตผู้เข้าประกวดหมายเลข 12 มิสเเกรด์หนองบั ...
2021-07-19 13:23:25
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ศูนย์การศึกษาอุดรธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #รอบรับตรง ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มิ.ย. 2564
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ศูนย์การศึกษาอุดรธานี เปิดร ...
2021-07-19 13:13:21
วิชาการเข้มแข็งจัดประชุมออนไลน์ เพื่อเตริยมความพร้อมด้านการเรียนการสอน
วิชาการเข้มแข็งจัดประชุมออนไลน์ เพื่อเตริยมความพร้อมด้านการเรียนการสอนวันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 ...
2021-07-19 12:51:14
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ...
2021-04-19 16:32:35
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั ...
2021-04-19 16:30:19
ศิษย์เก่าโดดเด่นในวันนี้ ขอแนะนำให้รู้จักกับ... พี่ ธัญญลักษณ์ จันทรมณี
ศิษย์เก่าโดดเด่นในวันนี้ ขอแนะนำให้รู้จักกับ...พี่ ธัญญลักษณ์ จันทรมณีทำงานวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธาน ...
2021-03-21 15:41:37
สวัสดีปีใหม่
สวัสดีปีใหม่ ...
2021-01-19 14:33:13
อิสระทางการศึกษาที่เราเลือกเองได้
อิสระทางการศึกษาที่เราเลือกเองได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเปิดรับสมั ...
2021-01-19 14:31:04
ข่าวปัจจุบัน