Home > News > News
News

Support the Bachelor's Degree recruitment of the 4 Programs
On 24th January 2022 Suan Sunandha Rajabhat University organized a guidance activity, Suan Suna ...
2022-01-24 21:25:59
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ตัวแทนผู้เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2564
ตัวแทนผู้เข้าประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2564ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ ให้กับนางสาวประภาดา  ดอนปร ...
2021-12-03 16:40:32
วิทยากรบรรยาย โครงการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครพนม
อาจารย์ศรายุทธ ขวัญเมือง และอาจารย์นภัสวรรณ คุ้มครอง ได้รับเชิญจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดนครพ ...
2021-10-30 15:15:04
August 12, 2021
...
2021-08-19 16:37:54
On August 10, 2021 time 08.30 at Mr. Supat Somsuk, Deputy Director of Administration Udon Thani Provincial Education Center Suan Susantha Rajabhat University
On August 10, 2021 time 08.30 at Mr. Supat Somsuk, Deputy Director of Administration Udon Thani Prov ...
2022-03-29 10:15:58
Open Digital Museum
...
2021-08-19 16:22:51
Current News