หน้าหลัก > กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560ในวันพฤหัสบด ...
10 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 12 สิงหาคม 2560
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ถวายราชสักการะแ ...
11 ส.ค. 60 - 17 ส.ค. 60
อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
กิจกรรมปัจจุบัน