หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้ คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้ คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-03-30 14:06:32

วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้นายสุพัฒน์ สมสุข นำคณะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้ คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักในคุณค่าสาระความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556