หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้ คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหว ...
2023-03-30 14:06:32
บรรยากาศการแสดงดนตรี Enjoy Your Passion "LIVE MUSIC" ในงานปฐมนิเทศนัศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
บรรยากาศการแสดงดนตรี Enjoy Your Passion "LIVE MUSIC"ในงานปฐมนิเทศนัศึกษาใหม่ ประจำปีก ...
2022-07-20 21:26:31
วิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมและระบบการศึกษาระดับสูง ของประเทศ มีภารกิจในการพัฒน ...
2021-10-31 14:26:26
เพลงร่มโพธิ์ทอง
ร่มโพธิ์ทองข้าฯ บังคมก้มเกล้า และศิระกราน แด่พระดวงวิญญาณเสวยสวรรค์มิ่งขวัญขององค์ ธ ทรงธรรม์&n ...
2021-10-30 19:20:32
มาร์ชสวนสุนันทา
*มาร์ชสวนสุนันทา* สวนสุนันทาเป็นสง่า  เลื่องชื่อลือชาเพราะความดีเด่น  เกียรติขจรระบือ ...
2021-10-30 19:06:23
ช่องวิดีโอย้อนหลัง