หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-12-07 14:52:19

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 29  พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสามพร้าว 

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 8/2566 

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าสาขาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

#สวนสุนันทา#ssru#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ