หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับและร่วมหารือกับนางสาวมัทนี สงครามศรี นักวิชาการการศึกษา และ นางสาววรรณภา ติโทกุล ผู้ช่วยศูนย์เยาวชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เ
ต้อนรับและร่วมหารือกับนางสาวมัทนี สงครามศรี นักวิชาการการศึกษา และ นางสาววรรณภา ติโทกุล ผู้ช่วยศูนย์เยาวชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:29:41

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 ณ ณ ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ธนดล อามาตพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเทื่ยวและบริการ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนางสาวมัทนี สงครามศรี นักวิชาการการศึกษา และ นางสาววรรณภา ติโทกุล ผู้ช่วยศูนย์เยาวชน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามพร้าว เพื่อการสร้างงานการบริการวิชาการในพื้นที่สามพร้าวในด้านส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความพูดว่า
"HONIC"อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน,
กำลังอ่านหนังสือ และ ชุดสูทอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน