หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566
ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-11 15:56:38

ประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566 

       อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 9/2566 ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. 

โดยมีอาจารย์หัวหน้าสาขา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุม

ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าว

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน