หน้าหลัก > ข่าว > > นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
นายกสภามหาวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-12-02 13:48:44

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

           นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมกับ         ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ       ท่านกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยม       ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา          และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาศูนย์การศึกษาฯ