หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-05-03 20:46:02

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับและร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 เพื่อยกระดับความสามารถเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานในคลังสินค้า สำหรับครูผู้สอน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานหลักสูตร ณ ห้องประชุมช่อทองกวาว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

☎️ Tel. 042 129 556