หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-01 16:30:25

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 

เวลา 15:00 น ห้องประชุมสามพร้าว ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

คัดเลือกนักศึกษาทุน 

ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ การจัดแสง


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน