หน้าหลัก > ข่าว > > พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคล”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคล”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-10 09:34:33

     เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ตัวแทนคณาจารย์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคล”พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี ณ ลานทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี