หน้าหลัก > ข่าว > > จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2019-09-09 14:09:21

จังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๒  ณ พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง (มหานิกาย) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายสุพัฒน์ สมสุข รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานภาคราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน ตลอดทั้งประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมประกอบพิธีดับเทียนชัยและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก รอบพระประธานภายในพระอุโบส       วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี   เป็นประธานในพิธี