หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หารือในรายละเอียดในการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หารือในรายละเอียดในการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-12-05 10:16:17

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เข้าพบ นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี เพื่อหารือในรายละเอียดในการวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานต่อไป

#สวนสุนันทา #ssru #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#ssru #ssruudon #udon #สวนสุนันทา #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร ???????????????? 

???? เว็บไซต์ศูนย์อุดร : https://udon.ssru.ac.th

???? เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]

???? Tel. 042 129 556