หน้าหลัก > ข่าว > > หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปีการศึกษา 2565 (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปีการศึกษา 2565 (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-02-10 12:54:45

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ปีการศึกษา 2565 (เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)

** เรียนจบได้ภายใน 2 ปี **

เปิดโอกาสทางการศึกษา ช่วยให้คุณมีโอกาสก้าวหน้าในสายงานหรืออาชีพในอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวและบริการ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพและธุรกิจ

ได้อย่างมืออาชีพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี (เปิดทำการทุกวัน 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หรือสมัคร Online ได้ที่ https://forms.gle/pEykguWcuwg7GAj58

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

095-6542850,096-9569742

Line: https://line.me/ti/p/u_GwrDUY6Q

#เรียนท่องเที่ยวสวนนันอุดร 

#วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 

#TIHMSSRUUTH #SSRUUTHfamily 

 #เรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี