หน้าหลัก > ข่าว > > ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทา บูชาครู ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี" ประจำปีการศึกษา 2561
ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู "อภิวาทวันทา ปาเจราโหนตุ น้อมวันทา บูชาครู ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี" ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2018-12-02 13:49:07


ภาพบรรยากาศพิธีไหว้ครู


อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และสาขาวิชาโลจิสติกส์ เป็นคณะกรรมการให้คะแนนการประกวดพานไหว้


การประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู 


พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดี และนักศึกษาผู้มีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2561


ภาพนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี