หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน
โครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2022-03-27 20:56:38

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565 คณาจารย์ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดอุดรธานี กิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน โดยมี ผศ.ดร.ธนกฤต ทุริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ เรื่อง สิทธิและหน้าที่พลเมือง "เรียนรู้ สู้โกง" และการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (COI) ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม อีกทั้งมีการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนอภิปรายนำเสนอข้อสรุป แนวคิด ของแต่ละกลุ่ม ณ โรงแรมฟ้าหลวงรีสอร์ท จังหวัดอุดรธานี 

On 7th March 2022


ติดตามข่าวสาร ????????????????

???? Website : https://udon.ssru.ac.th

???? Facebook : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

[ https://www.facebook.com/ssruudonthani]  

☎️ Tel. 042 129 556