หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-06 14:03:32

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจาราย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ในโอกาสเข้าสำรวจห้องเพื่อตรวจสอบความพร้อมในการจัดทำห้องเรียนผสมผสาน (Hybrid Learning Classroom) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แท่นบรรยาย
และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ
ผู้คนกำลังยิ้มอาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ห้องข่าว
และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ประตูเลื่อนอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ห้องข่าว