หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้มแข็งพ่นแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณศูนย์ฯ
ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้มแข็งพ่นแอลกอฮอล์ทั่วบริเวณศูนย์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-04-20 14:54:27

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีเข้มแข็งพ่นแอลกอฮอลล์ทั่วบริเวณศูนย์ฯ


เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มอบหมายให้เจ้าหน้าศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดทั่วบริเวณศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid19 และเพื่อความปลอดภัยของ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการ


อาจเป็นรูปภาพของ เฟอร์นิเจอร์,
สำนักงาน และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
และสถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ กำลังยืน
และสถานที่ในร่ม