หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล
ประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-04 16:05:18

วันที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

          

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามและวางแผนการดำเนินงานของฝ่ายบุคคล ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมสามพร้าว  ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้ม  อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังยิ้ม อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ
กำลังอ่านหนังสือ


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, การจัดแสง
และ ในอาคาร