หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมต้อนรับน้องๆที่จะเดินทางมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะ โดยมีมาตรการป้องกันโควิท-19อย่างรัดกุม...
เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมต้อนรับน้องๆที่จะเดินทางมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะ โดยมีมาตรการป้องกันโควิท-19อย่างรัดกุม...

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2020-05-18 11:23:06

#นักศึกษาใหม่63
#สวนสุนันทาอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมต้อนรับน้องๆที่จะเดินทางมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะ
โดยมีมาตรการป้องกันโควิท-19อย่างรัดกุม...
www.ssru.ac.th
www.udon.ssru.ac.th

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน