หน้าหลัก > ข่าว > แผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศระยะ5ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศระยะ5ปี (พ.ศ.2560-2564)ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-09-14 15:51:29

แผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี

และสารสนเทศระยะ 5ปี 

(พ.ศ.2560-2564)

ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวโหลดเอกสารที่นี่เล่มแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ2563.pdf