หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิชาการเข้มแข็งจัดประชุมออนไลน์ เพื่อเตริยมความพร้อมด้านการเรียนการสอน
วิชาการเข้มแข็งจัดประชุมออนไลน์ เพื่อเตริยมความพร้อมด้านการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2021-07-19 12:51:14

วิชาการเข้มแข็งจัดประชุมออนไลน์ เพื่อเตริยมความพร้อมด้านการเรียนการสอน

วันที่ 7 พ.ค. 2564 เวลา 14.00 น.ฝ่ายวิชาการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2564
โดยมี ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ เป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม

www.udon.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th