หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบ หนังสือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 13
มอบ หนังสือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 13

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-09-06 11:39:31

วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายสุพัฒน์  สมสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  รับมอบ หนังสือประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 13 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2566 ณ มรภ.อุดรธานี(สามพร้าว) จากนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่น 14 ของสถาบันการสร้างชาติ

#สวนสุนันทา #SSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ssruudon #udon #ศูนย์อุดร #สวนนันอุดร 

ติดตามข่าวสาร????????

???? website : https://udon.ssru.ac.th

???? University website : https://ssru.ac.th

???? Facebook: https://www.facebook.com/ssruudonthani 

☎️ 042- 129 556