หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-30 14:13:52

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น.

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ประชุมรับมอบนโยบายจากผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในการประชุมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คนอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรทัศน์ และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสืออาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังยิ้ม และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ชุดสูท และ
ห้องข่าว