หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
การบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2024-02-15 11:22:53

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับ ดร.ธนดร พุทธรักษ์  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

“การบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560" ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษในรายวิชา รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ และ อาจารย์ดร.วลีรัตน์ แสงไชย เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว ในหลักสูตรรรัฐศาสตรบัณฑิต โดยมีนักศึกษาสาขารัฐศาสตร์ เข้าร่วมรับฟัง ซึ่งการบรรยายดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเสริมการเรียนการสอนในภาคประสบการณ์ให้นักศึกษาได้รับฟังผ่านผู้บริหารงานท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นผลดีต่อนักศึกษา ซึ่งจะได้มีการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตที่เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ


อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, โทรทัศน์,
ห้องข่าว และ ข้อความพูดว่า "Û stars
Shoot the moon. Even you miss, you
t"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ห้องข่าว และ
ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 15 คน