หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๖
ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย​ราชภัฏสวนสุนันทา​ (ก.บ.ม.)​ ครั้งที่​ ๑๐/๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
2023-10-09 10:53:23

ช่วงเช้า วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ก.บ.ม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


อาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ห้องข่าวอาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ
ข้อความพูดว่า "ผศ.ดร.คมสัน
โสมณวัตร"อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 1 คนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ